Zachęcamy do przeczytania artykułów z zakresu zdrowia psychicznego oraz rozwoju osobistego.

Najpierw przyjrzyjmy się temu, co też kryje się za słowem lęk? Otóż, są źródła, które jasno podają, że lęk jest emocją powstającą w naszym sumieniu, bądź wyobraźni. Jest skutkiem tego, co odczuwamy wewnątrz siebie. W następstwie jego przeżywania bliska nam jest bezsilność, niepewność.To emocja, w wyniku której mamy poczucie zagrożenia, ale bardzo często nie potrafimy podać jej konkretnego źródła. Przy doświadczaniu lęku zadajemy sobie mnóstwo pytań.
Psycholog – to osoba, która ukończyła studia uniwersyteckie na kierunku psychologia. Psycholog może min. wykonywać diagnostykę psychologiczną, prowadzić szeroko rozumiane poradnictwo psychologiczne; udzielać wsparcia osobom w kryzysie, pomagać w zakresie różnych trudności życiowych. Często absolwenci psychologii podejmują dodatkowe szkolenia, studia podyplomowe by rozwijać swoje kompetencje i umiejętności. Psycholog nie posiada uprawnień do wypisywania recept oraz do wystawiania zwolnień lekarskich.
Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne cechuje występowanie nawracających obsesji (natrętnych myśli) oraz kompulsji (czynności przymusowych). Obsesje to powracające z dużą intensywnością myśli, wyobrażenia lub impulsy, których trudno się pozbyć, czy nad nimi zapanować. Osoba ich doświadczająca ma świadomość, że są to jej własne, mimowolne, nieracjonalne myśli. Świadomość nieracjonalności jest tym, co odróżnia natrętne myśli od urojeń.
Cechą charakterystyczną zaburzenia hipochondrycznego jest stałe nieuzasadnione przekonanie o cierpieniu na poważną, postępująca chorobę somatyczną (chorobę dotyczącą ciała). Osoba chora często odwiedza lekarzy rożnych specjalności, domaga się rozlicznych badań. Objawy mogą zmieniać się w trakcie kolejnych wizyt u lekarza, a pacjent nie akceptuje wyników badań i zapewnień lekarskich, że zgłaszane przez niego objawy nie są związane z chorobą somatyczną. Czytaj więcej...
Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 agorafobia należy do grupy zaburzeń lękowych w postaci fobii. Agorafobię zwykle poprzedzają, a potem jej towarzyszą, różne formy napadów paniki.Osoby cierpiące zazwyczaj unikają zatłoczonych miejsc takich jak ulice, sklepy, centra handlowe, kina. Obawiają się otwartych przestrzeni np. gładkiej powierzchni wody, płaskich krajobrazów, pustych ulic. Czytaj więcej...