Oferujemy pomoc psychologiczną
i psychoterapeutyczną osobom, które:

 • doświadczają przygnębienia, apatii, smutku, nudy i pustki, permanentnego zmęczenia,
 • cierpią na zaburzenia snu,
 • doświadczają stanów nieuzasadnionego niepokoju, lęków w różnych sytuacjach, napadów paniki lub myśli natrętnych,
 • odczuwają nadmiar trudnych emocji: wstydu, złości, gniewu, poczucia krzywdy, poczucia winy,
 • doświadczają poczucia bezradności, braku kontroli nad swoim życiem,
 • odczuwają niezadowolenie z samego siebie, poczucie małej wartości,
 • czują się osamotnione i zagubione,
 • zmagają się z obniżeniem nastroju po porodzie,
 • doświadczają dolegliwości psychosomatycznych (bóli brzucha, bóli głowy, duszności i innych),
 • doświadczają cierpienia związanego z utratami (śmierć, choroba, poronienie, separacja, rozwód, zdrada),
 • przeżyły rozstanie lub śmierć bliskiej osoby i mimo upływu czasu wciąż cierpią,
 • odczuwają syndrom wypalenia zawodowego,
 • borykają się z bolesnymi wspomnieniami i doświadczeniami z przeszłości,
 • mają trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi,
 • doświadczają problemów wynikających z bycia w związku z osobą uzależnioną, bądź problemów wynikających z wychowywania się w rodzinie gdzie występował problem uzależnienia,
 • unikają bliskich relacji z innymi,
 • nie mogą stworzyć satysfakcjonującego związku,
 • doświadczają innych problemów, które ciężko ująć w słowa, a które sprawiają, że nie można żyć pełnią życia.

POMOC PSYCHOLOGICZNA / psychoterapia ONLINE

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom uruchomiliśmy w 2015 roku usługę zdalnej pomocy
psychologicznej. Pomoc psychologiczna online obejmuje rozmowy telefoniczne lub za pomocą wideopołączenia (SKYPE)

Porady psychologiczne są nowatorską, ogólnodostępną formą kontaktu z psychologiem online. Tą formę zdalnego poradnictwa psychologicznego polecamy w szczególności osobom, które z różnych przyczyn mają ograniczony dostęp do specjalisty psychologa i psychoterapeuty w miejscu zamieszkania, osób niepełnosprawnych, czy mieszkających za granicą. Ogromną zaletą pomocy psychologicznej online jest to, że można z nich korzystać dokładnie wtedy, kiedy się ich potrzebuje.

OFERTA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ ONLINE OBEJMUJE:

– PORADY PSYCHOLOGICZNE UDZIELANE POPRZEZ E-MAIL

Porada poprzez wiadomość e-mail obejmuje odpowiedź psychologa na zgłoszony problem.

Aby skorzystać z tej formy pomocy należy wysłać do psychologa wiadomość tekstową z opisem swojej sytuacji. Warto zawrzeć w opisie jak najwięcej szczegółów, napisać o wszystkim co wydaje się istotne dla lepszego zrozumienia problemu. Wypowiedź psychologa będzie się odnosiła bezpośrednio do treści zawartej w korespondencji.

– PORADY PSYCHOLOGICZNE PRZEZ TELEFON

Osobom, które nie chcą pisać ani rozmawiać przed kamerą proponujemy konsultacje przez telefon. Rozmowa telefoniczna z psychologiem trwa 45 – 50 minut i odbywa się we wcześniej ustalonym terminie. Konsultacja odbywa się na koszt zamawiającego poradę psychologiczną.

– PORADY PSYCHOLOGICZNE PRZEZ CZAT

Osobom, które wolą pisać niż mówić proponujemy konsultację z psychologiem w formie Czatu.

Rozmowa z psychologiem trwa 45 minut i odbywa się we wcześniej określonym terminie.

Odbwa się za pośrednictwem komunikatora Skype.

- PORADY PSYCHOLOGICZNE PRZEZ SKYPE

Dla osób, które potrzebują rozmowy z zachowaniem kontaktu wzrokowego z rozmówcą proponujemy wideo rozmowę poprzez komunikator Skype. Konsultacja z psychologiem trwa 45 -50 minut. Może się odbywać z użyciem kamery internetowej lub bez, w zależności od preferencji.

W celu przeprowadzenia rozmowy internetowej wymagane jest posiadanie podłączonych do komputera (telefonu) słuchawek, mikrofonu oraz kamery internetowej. Odpowiednio wcześniej należy sprawdzić czy głos i obraz przekazywany jest prawidłowo, aby rozmowa mogła przebiegać bez zakłóceń.


Usługa poradnictwa psychologicznego online udzielana jest tylko osobom pełnoletnim.

CO MOŻNA ZYSKAĆ KORZYSTAJĄC Z POMOCY PSYCHOLOGA ONLINE?

Korzystając z poradnictwa psychologicznego przez internet można uzyskać potrzebne wsparcie psychiczne, pomoc w zdefiniowaniu i zrozumieniu doświadczanych problemów, informację o możliwych przyczynach swoich dolegliwości.Rozmowa z psychologiem online może również pomóc zorientować się czy dany problem wymaga interwencji specjalisty np. wizyty u psychiatry, podjęcia leczenia psychoterapeutycznego lub wykonania dodatkowych badań.

OFERTA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

KONSULTACJA/PORADA PSYCHOLOGICZNA

Konsultacja psychologiczna to spotkanie (zwykle 1-3), mające na celu wstępne zrozumienie i określenie problemu oraz wskazanie sposobów pomocy. Może się zdarzyć także, że zaistnieje potrzeba odbycia kilku spotkań konsultacyjnych, by właściwie określić problem i formy wsparcia.

Efektem konsultacji może być podjęcie psychoterapii.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia to cykl regularnych spotkań. Proces psychoterapii poprzedza zawarcie kontraktu terapeutycznego, w którym uzgadniane są cele i zasady spotkań min. częstotliwość, odpłatność oraz czas trwania sesji. Sesje terapeutyczne odbywają się zazwyczaj raz lub dwa razy w tygodniu.

Rozmowa terapeutyczna ma charakter poufny. Terapia jako proces, pomaga lepiej zrozumieć siebie, rozpoznać własne potrzeby, zrozumieć przyczyny problemów. Jest szansą na trwałą zmianę sposobu myślenia, przeżywania czy zachowania, które powoduje cierpienie.

SZKOLENIA, TRENINGI, WARSZTATY

Prowadzimy szkolenia z zakresu umiejętności psychospołecznych między innymi komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem.

PORADY PSYCHOLOGICZNE PRZEZ INTERNET /ONLINE

Porada psychologiczna online dotyczy możliwości uzyskania pomocy świadczonej w formie poradnictwa przez zdalne środki przekazu np. telefon, komunikator Skype, Signal. E-porada może być pomocna w zdefiniowaniu i zrozumieniu problemów, poszukiwaniu możliwych sposobów ich rozwiązania. Pomoc psychologiczna online polecana w szczególności osobom, które z różnych przyczyn mają utrudniony dostęp do specjalisty.

PSYCHOTERAPIA SZKOLENIOWA

Psychoterapia szkoleniowa przeznaczona jest dla osób pracujących w obszarach pomocowych.

Odbycie własnej psychoterapii przez szkolących się psychoterapeutów jest jednym z warunków uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Psychoterapię szkoleniową prowadzi mgr Agnieszka Jabłonowska.

OFERTA SZKOLENIOWA

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową.

asertywność oraz radzeniE sobie ze stresem.

Zapraszamy na treningi komunikacji asertywnej oraz radzenia sobie ze stresem, dzięki którym możesz ukierunkować swoje działanie na poprawę relacji i opanowania emocji w trudnych sytuacjach.

kreatywności i twórczego myślenia
 • – Więcej informacji wkrótce
Profilaktyka wypalenia zawodowego

– Więcej informacji wkrótce

CENNIK USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH

Konsultacja psychologiczna/ porada online

mgr Agnieszka Jabłonowska 200 zł
dr Maria Flakus 200 zł
mgr Małgorzata Jabłońska

Sesja psychoterapii/ sesja psychoterapii online

mgr Agnieszka Jabłonowska 200 zł
dr Maria Flakus 200 zł
mgr Małgorzata Jabłońska

Superwizja psychoterapii

mgr Agnieszka Jabłonowska

PSYCHOLOG ONLINE / psychoterapia SKYPE

zespół psychologów

Specjalista psycholog kliniczny
Certyfikowany psychoterapeuta PTP Superwizor – aplikant PTP

Terapeuta EMDR

Psycholożka
Psychoterapeutka

Psycholog
Psychoterapeuta

kontakt

ul. Świętojańska 57 pokój 3

44-102 Gliwice

Telefon 505 444 652

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00
Wizyty są możliwe tylko po wcześniejszym umówieniu terminu.

Telefon: 505 444 652
e-mail: psycholog.gliwice@gmail.com


(Nie świadczymy bezpłatnych usług psychologicznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia NFZ.)