psycholog, psychoterapeuta

mgr Małgorzata Jabłońska

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w procesie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz asystentem psychodramy. Moja praca zawodowa to wieloletni kontakt z osobami dorosłymi, zmagającymi się ze stanami depresyjnymi, maniakalnymi, nerwicowymi, z problemami

Z wykształcenia jestem psychologiem i psychoterapeuta. Ukończyłam szkolenie terapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam kursy w dziedzinie diagnozy psychologicznej i psychoterapii. Doświadczenie kliniczne i psychoterapeutyczne zdobywałam w Klinice Psychiatrii w Tarnowskich Górach, Środowiskowym Domu Samopomocy SALVE w Sosnowcu oraz Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu.

W pracy terapeutycznej odwołuję się do podejścia psychodynamicznego.

W związku z tym wybór strategii terapeutycznej uzależniam od diagnozy psychodynamicznej, której poświęcone są pierwsze spotkania konsultacyjne. Maksymalnie indywidualizuję proces terapeutyczny, jednocześnie starając się kierować Aksjologią Psychoterapeuty Psychodynamicznego oraz aktualizując swoją wiedzę i umiejętności, korzystając z nowych osiągnięć psychiatrii i psychoanalizy.

Regularnie superwizuję swoją pracę terapeutyczną.

Aktualnie jestem asystentem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie pracuję naukowo i dydaktycznie, łącząc zainteresowania kliniczne z zagadnieniami związanymi z prowadzeniem badań naukowych, metodologią, filozofią nauki i statystyką. Obecnie finalizuję również rozprawę doktorską pisaną pod kierunkiem dra hab. Zbigniewa Spendla (pt. „Uwarunkowania świadomości metodologicznej psychologów”).

Uczestniczę regularnie w konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w ostatnim czasie prezentując wyniki prowadzonych przez siebie badań m.in. na ISSID we Florencji (lipiec 2019 r.) oraz Kolokwiach Psychologicznych PAN w Gdańsku (czerwiec 2019 r.). Od lat angażuję się również w organizację Katowickich Spotkań Psychometrycznych – jedynej w Polsce konferencji poświęconej wyłącznie zagadnieniom konstruowania testów psychologicznych i psychometrii. Jestem autorem kilkunastu publikacji w czasopismach naukowych (m.in. Psychiatrii Polskiej, Psychiatrii i Psychologii Klinicznej, Psychiatrii pod Dyplomie, Edukacji) oraz monografiach naukowych.

W gabinecie w Gliwicach prowadzę konsultacje psychologiczne osób dorosłych oraz psychoterapię indywidualną. emocjonalnymi, chorymi na schizofrenię, współuzależnionymi, przeżywającymi trudną sytuację osobistą, która stała się niepowodzeniem uniemożliwiającym dalsze działanie i rozwój osobisty.

Pracę zawodową realizuję w całodobowym Oddziale Psychiatrycznym, Dziennych Oddziałach Psychiatrycznych, hospicjum domowym. Moja praca jest ukierunkowana na pomoc pacjentowi oraz jego bliskim. Prowadzę grupę wsparcia dla osób, którzy stracili bliską osobę w wyniku choroby nowotworowej. Okresowo przeprowadzam także zajęcia o charakterze edukacyjno – treningowym dotyczące m.in. radzenia sobie ze stresem, komunikacji, wypalenia zawodowego.

Aktualizuję swoją wiedzę podczas uczestnictwa w licznych szkoleniach (m.in. Racjonalna Terapia Zachowań I, Zmiana jest możliwa – kurs zaawansowany w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach) oraz konferencjach.

Odbyłam dwuletnie warsztaty szkoleniowo – rozwojowe w zakresie ustawień systemowych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Na spotkanie ze mną zapraszam osoby dorosłe, które doświadczają problemów związanych z nastrojem, trudnościami w opanowaniu emocji, które są odczuwane jako negatywne, mające problem w komunikacji z osobami bliskimi, doświadczającymi stresu w życiu codziennym i zawodowym (możliwy mobbing), potrzebującymi wsparcia w kryzysie (np. przewlekła choroba fizyczna, choroba nowotworowa), osoby doświadczone epizodem psychotycznym. Z ofert wsparcia psychologicznego mogą także skorzystać członkowie rodzin osób chorujących psychicznie oraz fizycznie.

Prowadzę konsultacje psychologiczne, terapię wspierającą, psychoterapię, treningi komunikacji, radzenia sobie ze stresem lub dotyczące wypalenia zawodowego.