psycholożka, psychoterapeutka

dr Maria Flakus

Wykształcenie

Z wykształcenia jestem psycholożką i psychoterapeutką. W 2014 roku obroniłam z wyróżnieniem pracę magisterską z psychologii, zaś w 2021 roku uzyskałam tytuł doktora nauk społecznych w tej samej dyscyplinie. Oba tytuły obroniłam w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


Praca i doświadczenie kliniczne

W 2017 r. ukończyłam szkolenie terapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, które akredytowane jest przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ponadto, w latach 2014-2020 ukończyłam liczne kursy w dziedzinie diagnozy psychologicznej i psychoterapii. Doświadczenie kliniczne i psychoterapeutyczne zdobywałam w Klinice Psychiatrii w Tarnowskich Górach, Środowiskowym Domu Samopomocy SALVE w Sosnowcu oraz Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu. W gabinecie prywatnym pracuję nieprzerwanie od 2016 r. Pracuję z pacjentami dorosłymi.


W pracy terapeutycznej odwołuję się do podejścia psychodynamicznego. W związku z tym wybór strategii terapeutycznej uzależniam od diagnozy psychodynamicznej, której poświęcone są pierwsze spotkania konsultacyjne (około 5 spotkań). Maksymalnie indywidualizuję proces terapeutyczny, jednocześnie starając się kierować Aksjologią Psychoterapeuty Psychodynamicznego oraz aktualizując swoją wiedzę i umiejętności, korzystając z nowych osiągnięć psychiatrii i psychoanalizy. Regularnie superwizuję swoją pracę terapeutyczną.


W gabinecie w Gliwicach prowadzę konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych.


Praca i doświadczenie akademickie

Aktualnie pracuję jako post-doc w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (począwszy od 2022 r. do dziś; pracuję w grancie finansowanym przez NCN – Sonata Bis: UMO-2020/38/E/HS6/00302; beneficjent: Artur Pokropek; link do strony projektu: https://lab.ifispan.edu.pl/en/). Jestem również wykładowczynią na Uniwersytecie SWPS (Wydział Zamiejscowy w Katowicach, od 2020 r. do dziś). Wcześniej przez wiele lat (2014-2022) pracowałam jako asystentka naukowo-dydaktyczna w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


Jestem autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji w czasopismach naukowych polskich (m.in. Przeglądzie Badań Edukacyjnych, Psychiatrii Polskiej, Psychiatrii i Psychologii Klinicznej, Edukacji) i międzynarodowych (m.in. Personality and Individual Differences, Psychological Assessment, European Journal of Personality, Psychological Reports). Jestem również autorką monografii naukowej pt. “Osobowość i osiągnięcia w nauce” (link: https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=966746 ) wydanej w 2021 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jestem również autorką i współautorką kilku rozdziałów w innych monografiach naukowych w języku polskim. Uczestniczę regularnie w konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w ostatnim czasie prezentując wyniki prowadzonych przez siebie badań m.in. na ISSID w Florencji (lipiec 2019 r.) i Belfaście (lipiec 2023 r.), ECP21 w Madrycie (lipiec 2021), Kolokwiach Psychologicznych PAN w Krakowie (czerwiec 2015 r.) i Gdańsku (czerwiec 2019 r.) oraz Zjeździe Socjologiczym w Warszawie (wrzesień 2022 r.).


Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół wątków takich jak: narcyzm kolektywny, różnice indywidualne, osobowość, uwarunkowania kompetencji metodologicznych i statystycznych oraz psychometria.


Pełna lista publikacji

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Maria-Flakus

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6667-8020

Google Scholar: https://scholar. google.com/citations?user=Ug7F6pYAAAAJ&hl=pl