psycholog, psychoterapeuta

mgr Maria Flakus

Z wykształcenia jestem psychologiem i psychoterapeuta. Ukończyłam szkolenie terapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam kursy w dziedzinie diagnozy psychologicznej i psychoterapii. Doświadczenie kliniczne i psychoterapeutyczne zdobywałam w Klinice Psychiatrii w Tarnowskich Górach, Środowiskowym Domu Samopomocy SALVE w Sosnowcu oraz Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu.

W pracy terapeutycznej odwołuję się do podejścia psychodynamicznego. W związku z tym wybór strategii terapeutycznej uzależniam od diagnozy psychodynamicznej, której poświęcone są pierwsze spotkania konsultacyjne. Maksymalnie indywidualizuję proces terapeutyczny, jednocześnie starając się kierować Aksjologią Psychoterapeuty Psychodynamicznego oraz aktualizując swoją wiedzę i umiejętności, korzystając z nowych osiągnięć psychiatrii i psychoanalizy.

Regularnie superwizuję swoją pracę terapeutyczną.

Aktualnie jestem asystentem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie pracuję naukowo i dydaktycznie, łącząc zainteresowania kliniczne z zagadnieniami związanymi z prowadzeniem badań naukowych, metodologią, filozofią nauki i statystyką.

Obecnie finalizuję również rozprawę doktorską pisaną pod kierunkiem dra hab. Zbigniewa Spendla (pt. „Uwarunkowania świadomości metodologicznej psychologów”).

Uczestniczę regularnie w konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w ostatnim czasie prezentując wyniki prowadzonych przez siebie badań m.in. na ISSID we Florencji (lipiec 2019 r.) oraz Kolokwiach Psychologicznych PAN w Gdańsku (czerwiec 2019 r.). Od lat angażuję się również w organizację Katowickich Spotkań Psychometrycznych – jedynej w Polsce konferencji poświęconej wyłącznie zagadnieniom konstruowania testów psychologicznych i psychometrii. Jestem autorem kilkunastu publikacji w czasopismach naukowych (m.in. Psychiatrii Polskiej, Psychiatrii i Psychologii Klinicznej, Psychiatrii pod Dyplomie, Edukacji) oraz monografiach naukowych.

W gabinecie w Gliwicach prowadzę konsultacje psychologiczne osób dorosłych oraz psychoterapię indywidualną.