FAQ

– CZĘSTE PYTANIA

Częste pytania dotyczące wizyty u psychologa i psychoterapeuty.

Jak zapisać się na wizytę do psychologa?

W celu umówienia się na wizytę do psychologa/psychoterapeuty należy skorzystać z dostępnego kalendarza wizyt online. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny 505-444-652.

Ile trwa wizyta u psychologa/psychoterapeuty?

Konsultacja psychologiczna osoby dorosłej, w tym porada online wynosi 45-50 minut. Sesja psychoterapii indywidualnej trwa 45-50 minut w zależności od psychologa/psychoterapeuty.

Jak wygląda wizyta u psychologa?

Spotkanie z psychologiem polega na rozmowie. Zwykle psycholog stara się dowiedzieć na czym polega problem osoby zgłaszającej się po pomoc, jakie są jej oczekiwania, w tym celu może zadawać rożne pytania. Jeżeli na konsultację zgłasza się większa liczba osób psycholog będzie chciał wysłuchać każdej z nich.

O czym mogę mówić na wizycie u psychologa

Tak naprawdę o wszystkim co przychodzi do głowy. W gabinecie psychologa nie ma tematów zakazanych, czy niestosownych. Wszystko co jest istotne z punktu widzenia osoby zgłaszającej się po pomoc będzie omawiane.

Czy to prawda, że psycholog jest zobowiązany zachować wtajemnicy wszystko co mówię?

Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa. Wyjątki dotyczą sytuacji gdy psycholog dowiaduje się o przestępstwie, zagrożeniu czyjegoś życia lub zdrowia. Sąd lub prokurator może zwolnić psychologa z tajemnicy.

Czy psycholog może wystawić mi receptę na leki oraz zwolnienie lekarskie?

Psycholog nie ma uprawnień do przepisywania leków, ani do wystawiania zwolnienia lekarskiego. Tylko lekarz może wystawić receptę na leki czy wypisać druk L4.

Potrzebuję wykonać diagnostykę psychologiczną, czy muszę się jakoś przygotować

Nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Osoby z wadami wzroku czy słuchu powinny mieć przy sobie okulary korekcyjne, aparat słuchowy. Prosimy zabrać ewentualną dokumentację medyczną (np. wypisy ze szpitala, wyniki badań np. rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, aktualnych testów psychologicznych).

Czym się różni konsultacja psychologiczna od sesji psychoterapii?

Konsultacja psychologiczna ma na celu rozeznanie się w sytuacji problemowej. Czasami przyjmuje charakter doraźnej pomocy np. w sytuacjach kryzysowych, w niektórych sytuacjach przyjmuje postać psychoedukacji. Czasami służy rozpoznaniu czy występujące objawy mają charakter chorobowy.

Psychoterapia jest formą leczenia poprzez rozmowę. Realizowana jest w toku regularnych spotkań, najczęściej raz lub dwa razy w tygodniu. Psychoterapię poprzedzają konsultacje, podczas których psychoterapeuta i klient/pacjent decydują o dalszej współpracy. Proces terapeutyczny będzie się różnić w zależności od stosowanego przez psychoterapeutę podejścia.

Czy psycholog i psychoterapeuta, to to samo?

Są to zupełnie dwa różne zawody.

Psycholog to osoba, która ukończyła studia na poziomie magisterskim na uczelni wyższej. Psychoterapeuta to osoba, która po ukończeniu studiów na poziomie magisterskim (często absolwent psychologii, pedagogiki, socjologii) podjęła wieloletnie podyplomowe szkolenie w psychoterapii. Psycholog, który nie doskonali swoich umiejętności na kursie psychoterapii nie ma kompetencji do prowadzenia procesu psychoterapii.

Psychoterapeuta, nie będący psychologiem, nie ma kompetencji do specyficznych czynności psychologa np. diagnozy za pomocą testów psychologicznych.

Co to jest superwizja?

Superwizja to spotkania psychoterapeuty z innym bardziej doświadczonym specjalistą posiadającym odpowiedni certyfikat superwizora. Podczas superwizji omawiany jest przebieg terapii z poszczególnymi klientami/pacjentami (z zachowaniem anonimowości). Superwizor mówiąc ogólnie pomaga terapeucie lepiej/efektywniej pracować. Superwizja jest zatem formą wsparcia, kontroli oraz nauki dla psychoterapeuty. Każdy psychoterapeuta dbający o wysoką jakość usług, niezależnie od stażu pracy, powinien poddawać swoją pracę superwizji. Superwizora również obowiązuje tajemnica zawodowa.

Jak długo będzie trwała psychoterapia?

Czas trwania psychoterapii jest różny i zależy od wielu czynników, między innymi od głębokości problemów pacjenta, motywacji do dokonania zmiany oraz indywidualnych predyspozycji i możliwości. Proces terapeutyczny może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.