ASERTYWNOŚĆ ORAZ RADZENIE SOBIE ZE STRESEM.

Osoby, które czują, że:

– inni ich nie rozumieją,

– są zbyt uległe wobec najbliższych lub pracodawcy i potrzebują zadbać o siebie i swoje prawa tak

w sferze zawodowej, jak i osobistej,

– chcą zrezygnować z postawy roszczeniowej, czy nazbyt impulsywnej, względem innych,

– mają trudności w rozwiązaniu długotrwałej relacji konfliktowej,

– trudno im przyjąć pochwałę od bliskich lub pracodawcy,

– nie godzą się z kierowaną wobec nich krytyką,

– chcą zacząć odkrywać i poprawiać trudność w funkcjonowaniu z innymi osobami, która być może

zależy od nich samych,

– mają doskonałe umiejętności w radzeniu sobie ze stresem i komunikacją, ale z jakichś powodów zaprzestali korzystania z tych zasobów zapraszamy na treningi komunikacji asertywnej oraz radzenia sobie ze stresem, dzięki którym możesz ukierunkować swoje działanie na poprawę relacji i opanowania emocji w trudnych sytuacjach.

Zajęcia odbywają się w soboty lub niedziele i trwają przez 2 spotkania po 3 godziny (na pierwszym spotkaniu wspólnie ustalamy datę i godziny drugiego spotkania, które odbywa się nie wcześniej niż około 3-4 tyg. od pierwszego). Możliwa ilość osób na zajęciach to od 2 – 4. Koszt udziału wynosi 90 zł za 1 godzinę spotkania. Trening ten może być przeprowadzany także indywidualnie, wówczas opłata wynosi 110 zł za godzinę spotkania. Można zgłosić zapotrzebowanie na zwiększoną ilość godzin oraz poszerzenie treści treningu m.in. o zakres wypalenia zawodowego.

Podczas zajęć korzystać będziemy z materiałów pomocniczych przygotowanych dla każdego uczestnika, przewidziane są projekcje dwóch filmów dotyczących samooceny i radzenia sobie ze stresem, będziemy ćwiczyć w warunkach bezpiecznych nowe sytuacje komunikacyjne.

Szkolenie prowadzi mgr Małgorzata Jabłońska, psycholog, psychoterapeuta. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu umiejętności psychospołecznych.

Więcej informacji o prowadzącej szkolenie Małgorzata Jabłońska.

Zgłoszenia pod numerem telefonu 698 388 012