Zachęcamy do przeczytania artykułów z zakresu zdrowia psychicznego oraz rozwoju osobistego.

„Zupełny brak jakiegoś szczerego, gorącego zainteresowania, które by go potrafiło ożywić, zubożenie i spustoszenie jego duszy – spustoszenie tak silne, że prawie ciągle odczuwane jako ciężka, nieokreślona troska, przy tym połączone z nieubłaganym wewnętrznym nakazem i niewzruszonym postanowieniem zachowania za wszelką cenę godnej postawy, ukrywania wszelkimi sposobami swej słabości, przestrzegania pozorów – wszystko to wytworzyło ową sztuczną, obmyślaną, wymuszoną egzystencję, sprawiło, że każde słowo, każdy ruch, każda najdrobniejsza czynność w obecności ludzi stawała się wytężoną i wyniszczającą grą aktora”.
W swoim życiu podejmujemy wiele różnych decyzji i rozwiązujemy mnóstwo problemów. Są one wpisane w nasze życie i nie zastanawiamy się specjalnie wtedy, kiedy ma to miejsce. Działamy automatycznie, niczym doświadczony kierowca, który po prostu perfekcyjnie obsługuje w jednym czasie pedał gazu, sprzęgła oraz drążek, którym zmienia bieg, sprawiając wrażenie jakby urodził się z tą umiejętnością.Nikt wówczas nie myśli, żeby udać się do psychologa . Problem może powstać, kiedy napotkamy jakąś trudność, albo też, gdy sytuacji wy.magających od nas podjęcia decyzji
Zarówno w kolorowych czasopismach, jak i naukowych żurnalach obecna jest dyskusja nad tym, co sprawia, że związek między dwojgiem ludzi jest udany bądź nie. Odzwierciedla to naturalną tęsknotę każdego człowieka za poczuciem przynależności, intymności i miłości doświadczanej ze strony ukochanej osoby.Nie powinno więc absolutnie dziwić, że każdy – bez względu na poziom wykształcenia czy też miejsce zamieszkania– na różnych etapach swojego życia z mniejszym lub większym, ale jednak pewnym poziomem zainteresowania śledzi te informacje
Korzystanie ze zdobyczy technologicznych, w tym także telefonów i Internetu, od dawna stanowi nieodłączny element codziennego życia każdego człowieka. Od wielu lat obserwujemy, jak komunikacja internetowa wdziera się w życie człowieka, zastępując bardziej tradycyjne kanały komunikacji – np. kartki pocztowe czy tez listy. Najwyraźniej widać to w przypadku młodych ludzi, z sukcesem dzielących swoje życie pomiędzy te realne, polegające na kontakcie z drugą osobą niejako „twarzą w twarz”, a to, które toczy się online – a więc w sieci.
Specyficzne postacie fobii należą do grupy zaburzeń lękowych w postaci fobii wg ICD 10*. W fobiach specyficznych lęk pojawia się w ściśle określonych sytuacjach lub w wyniku zetknięcia się z pewnymi przedmiotami, które nie są obiektywnie niebezpieczne. Fakt, ze inne osoby nie postrzegają danej sytuacji jako zagrażającej, nie wpływa na obniżenie poziomu odczuwanego lęku. Wyróżniamy pięć podgrup fobii specyficznych: