Psycholog – to osoba, która ukończyła studia uniwersyteckie na kierunku psychologia. Psycholog może min. wykonywać diagnostykę psychologiczną, prowadzić szeroko rozumiane poradnictwo psychologiczne; udzielać wsparcia osobom w kryzysie, pomagać w zakresie różnych trudności życiowych. Często absolwenci psychologii podejmują dodatkowe szkolenia, studia podyplomowe by rozwijać swoje kompetencje i umiejętności. Psycholog nie posiada uprawnień do wypisywania recept oraz do wystawiania zwolnień lekarskich.

Psycholog kliniczny – to osoba, która po ukończeniu studiów psychologicznych, kształciła się dodatkowo w ramach cztero lub pięcioletniego szkolenia specjalistycznego. Psycholog kliniczny specjalizuje się w jednej z następujących dziedzin: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, neuropsychologia, psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych lub chorób somatycznych.

Psychoterapeuta – osoba po studiach humanistycznych lub medycznych (w praktyce często psycholog, lekarz psychiatra, pedagog) która ukończyła specjalistyczny kurs psychoterapeutyczny, co najmniej czteroletni. W ramach kształcenia odbyła własną psychoterapię szkoleniową, a prowadzone przez siebie procesy terapeutyczne poddaje systematycznej superwizji. Psychoterapeuta zajmuje się pracą zarówno z osobami cierpiącymi na zaburzenia i choroby psychiczne, jak i osobami, które chcą poprawić jakość swojego życia.

Psychiatra – to osoba, która ukończyła jednolite studia na wydziale lekarskim uczelni medycznej, następnie odbyła kilkuletnią specjalizację z zakresu psychiatrii. Jako lekarz może wypisywać recepty na leki, wystawiać zwolnienia lekarskie bądź skierowania na leczenie szpitalne. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń i chorób psychicznych głównie poprzez stosowanie farmakoterapii.

Opracowanie: Agnieszka Jabłonowska

Kategorie
Tagi

Comments are closed