Pierwsza wizyta u psychologa może przebiegać różnie, w zależności od sposóbu pracy danego specjalisty. Ponieważ każda wizyta przebiega inaczej, nie da się za pomoca jednego szablonu powiedzieć jest tak czy tak. Umówienie wizyty najczęściej następuje poprzez kontakt telefoniczny. Jeżeli pojawią się jakieś wątpliwości można powiedzieć o nich psychologowi, na etapie umawiania spotkania. Zdarza się, że osoba przychodzi na konsultację do psychologa, z oczekiwaniem aby ten przepisał leki. Leczeniem farmaceutycznym zajmuje się tylko lekarz i to on może przepisywać lekarstwa.

Warto zorietnować się wcześniej, w czym specjalizuje się psycholog, do którego się zgłaszamy. Niektórzy psycholodzy przyjmują tylko osoby dorosłe, inni pracują z dzieci i młodzieżą. Inaczej będzie wyglądała konsultacja osoby dorosłej, a inaczej dziecka (osoba niepełnotenia do psychologa zgłasza się w towarzystwie rodzica lub innej osoby dorosłej sprawującej opiekę). Konsultacja psychologiczna trwa zazwyczaj ok 45-50 minut.
Osoby, które zgłaszają się po raz pierwszy, często mówią: „nie wiem od czego zaczać”. Jest to zupełnie zrozumiałe, obawiamy się tego czego nie znamy, a dzielenie się swoimi problemami, z obca osobą, może być po prostu trudne. Często psycholog prosi o powiedzenie: co jest powodem zgłoszenia się na konsultacje, kiedy pojawił się problem, dlaczego właśnie teraz osoba się zgłasza? Psycholog może zadawać różne dodatkowe pytania, by zebrać jak najwięcej informacji. Czasami rozmowa dotyczy tylko obecnej problemowej sytuacji, a czasami przebiega w oparciu o przeszłe doświadczenia, które mogą mieć wpływ na teraźniejszosć. Jeżeli osoba zgłasza pogorszenie nastroju, może spodziewać się także pytań o sen, zmiany w poziomie aktywności czy mobilizacji do działania, czy występują kłopoty z pamięcią, koncentracją uwagi, inne dolegliwości z ciała, czy nastąpiły jakieś znaczące zmiany w jej życiu, stresujace wydarzenia. Jeżeli zgłoszony problem dotyczy obecnego związku, może zostać zapytana o poprzednie związki, czy inne bliskie relacje. Czasami klient zgłasza się z konkretnym problemem i poszukuje jego rozwiązania (np. lęk przed egzaminem, konflikt w rodzinie), innym razem oczekuje wsparcia w trudnej dla siebie sytuacji (np. utrata bliskiej osoby). Część klientów doświadcza różnych objawów, ale nie do końca potrafi powiedzieć co jest przyczyną. Tak jest często w przypadku zaburzeń nerwicowych np. osoba doświadcza ataków paniki i nie wie dlaczego się pojawiają.
Przebieg i treść spotkania zależą oczywiście od potrzeb klienta. W gabinecie psychologa nie ma problemów bardziej czy mniej ważnych. Każda trudność, jeżeli sprawia dyskomfort, zasługuje na uwagę. Warto w trakcie wizyty pytać o wszystko co budzi wątpliwości, jest niezrozumiałe albo nas po prostu zainteresuje. Należy pamiętać, że nie o wszystkim trzeba mówić. To ile zostanie powiedziane zależy od chęci i gotowości klienta. Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa.
W praktyce najczęściej jednorazowa konsultacja psychologiczna jest wystarczająca. Samo opowiedzenie o swoich problemach może przynieść ulgę i nowe spojrzenie na problem. Jeżeli zajdzie taka potrzeba można skorzystać z kilku spotkań. W sytuacji złożonych problemów (szczególnie, które nawarstwiały się przez lata) lub zdiagnozowanych zaburzeń emocjonalnych czy chorób psychicznych, zostanie zaproponowana psychoterapia.

Kategorie
Tagi

Comments are closed