Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy logo
Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy

OFERTA SZKOLENIOWA2018.03.03

Trening asertywność oraz radzenia sobie ze stresem.Osoby, które czują, że:
- inni ich nie rozumieją,
- są zbyt uległe wobec najbliższych lub pracodawcy i potrzebują zadbać o siebie i swoje prawa tak w sferze zawodowej, jak i osobistej,
- chcą zrezygnować z postawy roszczeniowej, czy nazbyt impulsywnej, względem innych,
- mają trudności w rozwiązaniu długotrwałej relacji konfliktowej,
- trudno im przyjąć pochwałę od bliskich lub pracodawcy,
- nie godzą się z kierowaną wobec nich krytyką,
- chcą zacząć odkrywać i poprawiać trudność w funkcjonowaniu z innymi osobami, która być może zależy od nich samych,
- mają doskonałe umiejętności w radzeniu sobie ze stresem i komunikacją, ale z jakichś powodów zaprzestali korzystania z tych zasobów
zapraszamy na treningi komunikacji asertywnej oraz radzenia sobie ze stresem, dzięki którym możesz ukierunkować swoje działanie na poprawę relacji i opanowania emocji w trudnych sytuacjach.
Zajęcia odbywają się w soboty lub niedziele i trwają przez 2 spotkania po 3 godziny (na pierwszym spotkaniu wspólnie ustalamy datę i godziny drugiego spotkania, które odbywa się nie wcześniej niż około 3-4 tyg. od pierwszego). Możliwa ilość osób na zajęciach to od 2 – 4. Koszt udziału wynosi 90 zł za 1 godzinę spotkania. Trening ten może być przeprowadzany także indywidualnie, wówczas opłata wynosi 110 zł za godzinę spotkania. Można zgłosić zapotrzebowanie na zwiększoną ilość godzin oraz poszerzenie treści treningu m.in. o zakres wypalenia zawodowego.

Podczas zajęć korzystać będziemy z materiałów pomocniczych przygotowanych dla każdego uczestnika, przewidziane są projekcje dwóch filmów dotyczących samooceny i radzenia sobie ze stresem, będziemy ćwiczyć w warunkach bezpiecznych nowe sytuacje komunikacyjne.
Uwzględniając potrzeby uczestników możliwe jest przedłużenie drugiego spotkania o jedną godzinę.
Terminy pierwszych spotkań:
23.02.2019
27.04.2019
01.06.2019

Szkolenie prowadzi mgr Małgorzata Jabłońska, psycholog, psychoterapeuta. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wartsztatów z zakresu umiejętności psychospołecznych. Więcej informacji o prowadzącej szkolenie Małgorzata Jabłońska
Zgłoszenia pod numerem telefonu 698 388 012

Powrót do strony głównej