Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy logo
Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy

ALEKSYTYMIA
Aleksytymia jest to zaburzenie afektywne oraz jednocześnie styl poznawczy. Występuje ona u osób, które cierpią na wszelkiego rodzaju uzależniania, zaburzenia pourazowe czy choroby psychosomatyczne. Jako termin naukowy wprowadził to pojęcie Sifneos w 1967 roku. Ogólnie rzecz ujmując oznacza ona zaburzenia na poziomie działania afektów. Osoby cierpiące na aleksytymię nie rozpoznają ich prawidłowo przez co nie są w stanie podejmować odpowiednich działań. Idealnym przykładem mogą być osoby cierpiące na różnego typu uzależnienia. Powinny one odczuwać sygnały somatyczne związane ze stanem ich organizmu, jednakże w obawie przed nimi blokują oni za pomocą środków chemicznych afekty, które w naturalny sposób powinny służyć ich ochronie. Innym przykładem mogą być osoby cierpiące na zaburzenia psychosomatyczne. Niekiedy wcale nie reagują one na afekty, pozostając w stanie całkowitego spokoju. Na pierwszy rzut oka rozpoznanie aleksytymii u pacjentów psychoanalitycznych nie jest łatwe. Zachowują się oni bowiem w sposób zupełnie normalny. Dopiero głębsza analiza ujawnia ich brak empatii i wyobraźni, uprzedmiotowianie wszystkich wokół oraz skupienie na kwestiach monotonnych i kompletnie nieistotnych (nie mających głębszego sensu). Im bardziej pacjent popada w taki stan rzeczywistości, tym cięższa jest jego psychoterapia. Badacze w różny sposób podchodzą do kwestii przyczyn aleksytymii. Niektórzy z nich uważają, że wywodzi się ona z różnorakich problemów psychologicznych, inni, że jest ona efektem deficytu neuroanatomicznego lub wskazują na jej związek z zaprzeczeniem i rozszczepieniem.

Źródło: B.E.Moore, B.D.Fine, Słownik psychoanalizy


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z
SŁOWNIK PSYCHOLOGICZNY

Acting out
Adaptacja
Adolescencja
Afekty
Agresja
Aleksytymia
Ambiwalencja
Amnezja
Analiza
Anhedonia
Anima
Animus
Apatia
Arbitralne wnioskowanie
Efekt placebo
Fenotyp
Genotyp
Iloraz inteligencji
Temperament
Powrót do strony głównej