Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy logo
Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy


psycholog tychy maria flakus      

MARIA FLAKUS


PSYCHOLOG

PSYCHOTERAPEUTAZ wykształcenia jestem psychologiem i psychoterapeuta (w trakcie szkolenia terapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – szkolenia akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Ukończyłam kursy w dziedzinie diagnozy psychologicznej i psychoterapii. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas współpracy z Kliniką Psychiatrii w Tarnowskich Górach, gdzie prócz pracy psychologicznej z pacjentami angażowałam się także w projekty naukowe (m.in. badanie alpinistów i himalaistów w ramach programu Polski Himalaizm Zimowy). Współpracowałam także ze Środowiskowym Domem Samopomocy SALVE w Sosnowcu oraz Domem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, prowadząc psychoedukację i pomoc psychologiczną oraz prowadząc zajęcia ukierunkowane na rozwijanie indywidualnych możliwości radzenia sobie z trudnościami (m.in. trening umiejętności społecznych, trening radzenia sobie ze stresem i emocjami, grupę wsparcia).

Aktualnie jestem asystentem na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Ogólnej), gdzie pracuję naukowo i dydaktycznie. W pracy zawodowej i naukowej interesuje się zagadnieniami diagnozy klinicznej, zaburzeniami osobowości oraz metodologią badań naukowych. Uczestniczę regularnie w konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym (m.in. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Teraźniejszość i przyszłość psychometrii” – październik 2015 r., XXIV Kolokwia Psychologiczne Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk – czerwiec 2015 r., VIII Międzynarodowy Kongres Naukowo-Szkoleniowy „Optymalizacja leczenia w psychiatrii” – grudzień 2014 r.). Jestem autorem kilku publikacji w czasopismach punktowanych oraz monografiach naukowych.

W pracy terapeutycznej odwołuje się do podejścia psychodynamicznego. W związku z tym wybór strategii terapeutycznej uzależniam od diagnozy psychodynamicznej, maksymalnie indywidualizując proces terapeutyczny. Jednocześnie, kieruję się Aksjologią Psychoterapeuty Psychodynamicznego oraz staram się aktualizować swoją wiedzę i umiejętności, korzystając z nowych osiągnięć psychiatrii i psychoanalizy. Dbając o jakość swojej pracy, korzystam regularnie z superwizji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
W gabinecie w Tychachi w Gliwicach prowadzę konsultacje psychologiczne osób dorosłych oraz psychoterapię indywidualną.Powrót do strony głównej