Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy logo
Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy


psycholog tychy agnieszka jabłonowska      

AGNIESZKA JABŁONOWSKA


PSYCHOLOG

PSYCHOTERAPEUTA

TRENER UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCHJestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Całościowy kurs psychoterapii ukończyłam w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz w Oddziale Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości, Katedry i Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Krakowskim Centrum Psychodynamicznym ukończyłam również Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Uczestniczyłam w rocznej Szkole Trenerów Metrum w Katowicach. Odbyłam kilkadziesiąt różnorodnych szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii. Na bieżąco aktualizuję swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach naukowych. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych odbywam czteroletnią specjalizację z psychologii klinicznej ( specjalność szczegółowa zaburzenia psychiczne człowieka dorosłego) organizowaną przez Uniwersytet SWPS w Katowicach oraz Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywania „Dąbrówka” w Gliwicach.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując między innymi w Poradni Leczenia Nerwic, Poradni Zdrowia Psychicznego, Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic, Zespole Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w placówkach socjoterapeutycznych.

Obecnie pracuję w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Miejskiego, gdzie prowadzę diagnostykę psychologiczną, poradnictwo, psychoterapię grupową, indywidualną terapię wspierajacą oraz psychoedukację.

W ramach kształcenia specjalizacyjnego odbywam staże kliniczne w placówkach leczenia psychiatrycznego oraz chorób somatycznych m.in.
- NZOZ Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania "Dąbrówka" w Gliwicach - Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
- Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu - Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego
- Centrum Psychiatrii w Katowicach - Oddział Psychiatryczny Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych
- Centrum Psychiatrii w Katowicach - Stacjonarny Oddział Psychiatryczny
- Centrum Psychiatrii w Katowicach - Oddział Dzienny Terapii Leczenia od Alkoholu
- Śląskie Stowarzyszenie Ad Witam Dignam w Katowicach - Oddział Rehabilitacyjny i Zespół Leczenia Środowiskowego
- Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - Oddział Psychiatrii Sądowej
- Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu - Oddział Kardiochirurgii i Transplantologii
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - Oddział Neurologii
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju - Oddział Neurochirurgii
- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu - Oddział Pediatrii

Prowadzę szkolenia z zakresu umiejętności psychospołecznych między innymi z asertywności, radzenia sobie ze stresem, komunikacji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. W gabinecie psychologicznym „Syntonia” w Gliwicach konsultuję psychologicznie osoby dorosłe, prowadzę diagnostykę psychologiczną oraz psychoterapię indywidualną. W gabinecie w Tychach i w Katowicach prowadzę konsultacje psychologiczne. Udzielam porad psychologicznych przez internet. Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Powrót do strony głównej