Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy logo
Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy


psycholog gliwice agnieszka jabłonowska      

AGNIESZKA JABŁONOWSKA


PSYCHOLOG

PSYCHOTERAPEUTA

TRENER UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCHPosiadam uprawienia do samodzielnego prowadzenia psychoterapii (certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr.820). Ukończyłam Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytu Śląskiego w Katowicach. Szkolenie w zakresie psychoterapii odbyłam w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz w Oddziale Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości, Katedry i Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyłam Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowie. Umiejętności trenerskie zdobywałam w Szkole Trenerów Metrum w Katowicach. Odbyłam kilkadziesiąt szkoleń z zakresu psychologii, psychiatrii oraz psychoterapii. Na bieżąco aktualizuję swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach naukowych. Obecnie kwalifikacje zawodowe podnoszę w ramach kursu specjalizacyjnego z psychologii klinicznej ( specjalność szczegółowa zaburzenia psychiczne człowieka dorosłego) organizowanego przez Uniwersytet SWPS w Katowicach oraz Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywania „Dąbrówka” w Gliwicach.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach medycznych między innymi w Poradni Leczenia Nerwic, Poradni Zdrowia Psychicznego, Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic w Zabrzu, Zespole Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach oraz w placówkach socjoterapeutycznych.

Obecnie pracuję w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Miejskiego, gdzie prowadzę diagnostykę, poradnictwo psychologiczne, psychoterapię grupową, indywidualną psychoterapię wspierajacą oraz psychoedukację.

W ramach specjalizacji klinicznej odbyłam staże w szpitalach, ośrodkach leczenia psychiatrycznego oraz chorób somatycznych m.in:
- NZOZ Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania "Dąbrówka" w Gliwicach - Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
- Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu - Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego
- Centrum Psychiatrii w Katowicach - Oddział Psychiatryczny Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych
- Centrum Psychiatrii w Katowicach - Stacjonarny Oddział Psychiatryczny
- Centrum Psychiatrii w Katowicach - Oddział Dzienny Terapii Leczenia od Alkoholu
- Śląskie Stowarzyszenie Ad Witam Dignam w Katowicach - Oddział Rehabilitacyjny i Zespół Leczenia Środowiskowego
- Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - Oddział Psychiatrii Sądowej
- Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu - Oddział Kardiochirurgii i Transplantologii
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - Oddział Neurologii
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju - Oddział Neurochirurgii
- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu - Oddział Pediatrii

Prowadzę szkolenia z umiejętności psychospołecznych między innymi z zakresu asertywności, radzenia sobie ze stresem, komunikacji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. W gabinecie psychologicznym „Syntonia” w Gliwicach konsultuję osoby dorosłe, prowadzę diagnostykę psychologiczną oraz psychoterapię indywidualną w podejściu psychodynamicznym. W gabinecie w Tychach i w Katowicach prowadzę konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych. Osobom, które nie mogą zgłosić się do gabinetu osobiście udzielam porad psychologicznych przez internet. Pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Powrót do strony głównej