Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy logo
Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy


psycholog gliwice agnieszka jabłonowska      

AGNIESZKA JABŁONOWSKA


PSYCHOLOG

PSYCHOTERAPEUTA

TRENER UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCHJestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytu Śląskiego w Katowicach. Szkolenie w zakresie psychoterapii odbyłam w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Uzyskałam Dyplom Psychoterapeuty Psychodynamicznego (nr 136) uprawniający do prowadzenia psychoterapii pod superwizją. W Krakowskim Centrum Psychodynamicznym ukończyłam Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Umiejętności trenerskie zdobywałam w Szkole Trenerów Metrum w Katowicach. Odbyłam kilkadziesiąt szkoleń z zakresu psychologii, psychiatrii oraz psychoterapii. Na bieżąco aktualizuję swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach naukowych. Obecnie kwalifikacje zawodowe podnoszę w ramach kursu specjalizacyjnego z psychologii klinicznej ( specjalność szczegółowa zaburzenia psychiczne człowieka dorosłego) organizowanego przez Uniwersytet SWPS w Katowicach oraz Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywania „Dąbrówka” w Gliwicach.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach medycznych między innymi w Poradni Leczenia Nerwic, Poradni Zdrowia Psychicznego, Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic w Zabrzu, Zespole Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach oraz w placówkach socjoterapeutycznych.

Obecnie pracuję w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Miejskiego, gdzie prowadzę diagnostykę, poradnictwo psychologiczne, psychoterapię grupową, indywidualną psychoterapię wspierajacą oraz psychoedukację.

W ramach specjalizacji klinicznej odbyłam staże w szpitalach, ośrodkach leczenia psychiatrycznego oraz chorób somatycznych m.in:
- NZOZ Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania "Dąbrówka" w Gliwicach - Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
- Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu - Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego
- Centrum Psychiatrii w Katowicach - Oddział Psychiatryczny Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych
- Centrum Psychiatrii w Katowicach - Stacjonarny Oddział Psychiatryczny
- Centrum Psychiatrii w Katowicach - Oddział Dzienny Terapii Leczenia od Alkoholu
- Śląskie Stowarzyszenie Ad Witam Dignam w Katowicach - Oddział Rehabilitacyjny i Zespół Leczenia Środowiskowego
- Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - Oddział Psychiatrii Sądowej
- Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu - Oddział Kardiochirurgii i Transplantologii
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - Oddział Neurologii
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju - Oddział Neurochirurgii
- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu - Oddział Pediatrii

Prowadzę szkolenia z umiejętności psychospołecznych między innymi z zakresu asertywności, radzenia sobie ze stresem, komunikacji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. W gabinecie psychologicznym „Syntonia” w Gliwicach konsultuję osoby dorosłe, prowadzę diagnostykę psychologiczną oraz psychoterapię indywidualną w podejściu psychodynamicznym. W gabinecie w Tychach i w Katowicach prowadzę konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych. Osobom, które nie mogą zgłosić się do gabinetu osobiście udzielam porad psychologicznych przez internet. Pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystawa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Powrót do strony głównej