Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy logo
Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy


psycholog gliwice małgorzata Jabłońska      

MAŁGARZATA JABŁOŃSKA


PSYCHOLOGJestem psychologiem, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, specjalność: psychologia kliniczna. Obecnie podjęłam szkolenie w zakresie psychoterapii psychodynamicznej i psychodramy (szkolenie atestowane przez zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Moja praca zawodowa to dwudziestoletni kontakt z osobami dorosłymi, zmagającymi się ze stanami depresyjnymi, maniakalnymi, nerwicowymi, z problemami emocjonalnymi, chorych na schizofrenię, współuzależnionych, przeżywających trudną sytuację osobistą, która stała się niepowodzeniem uniemożliwiającym dalsze działanie i rozwój osobisty. Pracę psychologa realizuję w Oddziale dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, gdzie poza terapią wspierającą prowadzę psychoedukację. Spotykając się z osobami po doświadczeniu psychotycznym korzystam z metody „Voice dialogue”. Konsultuję osoby z dolegliwościami fizycznymi w Oddziale Rehabilitacji, a w ramach hospicjum domowego spotykam się z pacjentami chorymi terminalnie, gdzie udzielam wsparcia również rodzinom. Przeprowadzam zajęcia o charakterze edukacyjno - treningowym m.in. radzenia sobie ze stresem, asertywności. Na moje doświadczenie zawodowe składa się także praca w charakterze pielęgniarki – specjalistki pielęgniarstwa psychiatrycznego. Zdobyte doświadczenie wykorzystuję podczas spotkań z rodzinami osób chorych na schizofrenię, czy choroby afektywne (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa). Aktualizuję swoją wiedzę podczas uczestnictwa w licznych szkoleniach (m.in. Racjonalna Terapia Zachowań I, Zmiana jest możliwa – kurs zaawansowany w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach) oraz konferencjach. Odbyłam dwuletnie warsztaty szkoleniowo – rozwojowe w zakresie ustawień systemowych. Swoją pracę poddaję superwizji.

Na spotkanie ze mną zapraszam osoby dorosłe, które doświadczają problemów związanych z obniżeniem nastroju, trudnościami w opanowaniu emocji, które są odczuwane jako negatywne, mające problem w komunikacji z osobami bliskimi, doświadczającymi stresu w życiu codziennym i zawodowym (możliwy mobbing), potrzebującymi wsparcia w kryzysie (np. przewlekła choroba fizyczna, choroba nowotworowa), osoby doświadczone stanem psychotycznym. Z ofert wsparcia psychologicznego mogą także skorzystać członkowie rodzin osób chorujących psychicznie oraz fizycznie.

Mój obszar pracy to, przede wszystkim, udzielanie konsultacji psychologicznych (wstępna rozmowa, wywiad, określenie problemu i przekazanie klientowi wniosków, wskazówek bądź skierowanie do odpowiedniej formy leczenia). Prowadzę także terapię psychologiczną mającą na celu poprawę funkcjonowania w trudnym dla danej osoby obszarze. Korzystać z niej mogą wszystkie osoby, które z jakiegoś powodu nie są gotowe na podjęcie psychoterapii, bądź jej nie potrzebują. Rozpoczęcie terapii psychologicznej zawsze poprzedza konsultacja psychologiczna. Metodę pracy dostosowuję do potrzeb klienta. W zakresie pomocy mieszczą się również treningi m.in. asertywności, radzenia sobie ze stresem. Słowa, które chciałabym przekazać innym pochodzą z łacińskiego przysłowia: „Radź się przeszłości, kieruj się teraźniejszością, patrz w przyszłość”.

Powrót do strony głównej