Zachęcamy do przeczytania artykułów z zakresu zdrowia psychicznego oraz rozwoju osobistego.

Depresja na dzień dzisiejszy jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych i obok wielu chorób somatycznych stanowi jedną z najczęstszych przyczyn pogorszenia funkcjonowania społecznego i niepełnosprawności (Skrzyński, 2004). Definiowana jest jako rodzaj choroby afektywnej, charakteryzującej się obniżeniem nastroju i niemożnością odczuwania szczęścia i przyjemności. Z pogorszeniem funkcjonowania afektywnego współwystępuje utrata zainteresowań, zaburzenia codziennego funkcjonowania.