Zachęcamy do przeczytania artykułów z zakresu zdrowia psychicznego oraz rozwoju osobistego.

Psychoterapia, jako metoda leczenia zaburzeń psychicznych, ma ponad 100-letnią historię [1]. Stanowi ona pewną formę oddziaływań psychospołecznych, która ma na celu korektę zaburzeń zachowania i przeżywania (emocji, myślenia, postrzeganie) oraz usuniecie objawów i przyczyn tych zaburzeń. W procesie psychoterapii dąży się do modyfikacji określonych cech osobowości, powodujących określone trudności w codziennym funkcjonowaniu, w celu polepszenia subiektywnej jakości życia pacjenta oraz osiągnięcia poprawy w istotnych obszarach życia.