Zachęcamy do przeczytania artykułów z zakresu zdrowia psychicznego oraz rozwoju osobistego.

W swoim życiu podejmujemy wiele różnych decyzji i rozwiązujemy mnóstwo problemów. Są one wpisane w nasze życie i nie zastanawiamy się specjalnie wtedy, kiedy ma to miejsce. Działamy automatycznie, niczym doświadczony kierowca, który po prostu perfekcyjnie obsługuje w jednym czasie pedał gazu, sprzęgła oraz drążek, którym zmienia bieg, sprawiając wrażenie jakby urodził się z tą umiejętnością.Nikt wówczas nie myśli, żeby udać się do psychologa . Problem może powstać, kiedy napotkamy jakąś trudność, albo też, gdy sytuacji wy.magających od nas podjęcia decyzji
Zarówno w kolorowych czasopismach, jak i naukowych żurnalach obecna jest dyskusja nad tym, co sprawia, że związek między dwojgiem ludzi jest udany bądź nie. Odzwierciedla to naturalną tęsknotę każdego człowieka za poczuciem przynależności, intymności i miłości doświadczanej ze strony ukochanej osoby.Nie powinno więc absolutnie dziwić, że każdy – bez względu na poziom wykształcenia czy też miejsce zamieszkania– na różnych etapach swojego życia z mniejszym lub większym, ale jednak pewnym poziomem zainteresowania śledzi te informacje
Korzystanie ze zdobyczy technologicznych, w tym także telefonów i Internetu, od dawna stanowi nieodłączny element codziennego życia każdego człowieka. Od wielu lat obserwujemy, jak komunikacja internetowa wdziera się w życie człowieka, zastępując bardziej tradycyjne kanały komunikacji – np. kartki pocztowe czy tez listy. Najwyraźniej widać to w przypadku młodych ludzi, z sukcesem dzielących swoje życie pomiędzy te realne, polegające na kontakcie z drugą osobą niejako „twarzą w twarz”, a to, które toczy się online – a więc w sieci.
Specyficzne postacie fobii należą do grupy zaburzeń lękowych w postaci fobii wg ICD 10*. W fobiach specyficznych lęk pojawia się w ściśle określonych sytuacjach lub w wyniku zetknięcia się z pewnymi przedmiotami, które nie są obiektywnie niebezpieczne. Fakt, ze inne osoby nie postrzegają danej sytuacji jako zagrażającej, nie wpływa na obniżenie poziomu odczuwanego lęku. Wyróżniamy pięć podgrup fobii specyficznych:
Najpierw przyjrzyjmy się temu, co też kryje się za słowem lęk? Otóż, są źródła, które jasno podają, że lęk jest emocją powstającą w naszym sumieniu, bądź wyobraźni. Jest skutkiem tego, co odczuwamy wewnątrz siebie. W następstwie jego przeżywania bliska nam jest bezsilność, niepewność.To emocja, w wyniku której mamy poczucie zagrożenia, ale bardzo często nie potrafimy podać jej konkretnego źródła. Przy doświadczaniu lęku zadajemy sobie mnóstwo pytań.
Psycholog – to osoba, która ukończyła studia uniwersyteckie na kierunku psychologia. Psycholog może min. wykonywać diagnostykę psychologiczną, prowadzić szeroko rozumiane poradnictwo psychologiczne; udzielać wsparcia osobom w kryzysie, pomagać w zakresie różnych trudności życiowych. Często absolwenci psychologii podejmują dodatkowe szkolenia, studia podyplomowe by rozwijać swoje kompetencje i umiejętności. Psycholog nie posiada uprawnień do wypisywania recept oraz do wystawiania zwolnień lekarskich.
Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne cechuje występowanie nawracających obsesji (natrętnych myśli) oraz kompulsji (czynności przymusowych). Obsesje to powracające z dużą intensywnością myśli, wyobrażenia lub impulsy, których trudno się pozbyć, czy nad nimi zapanować. Osoba ich doświadczająca ma świadomość, że są to jej własne, mimowolne, nieracjonalne myśli. Świadomość nieracjonalności jest tym, co odróżnia natrętne myśli od urojeń.
Cechą charakterystyczną zaburzenia hipochondrycznego jest stałe nieuzasadnione przekonanie o cierpieniu na poważną, postępująca chorobę somatyczną (chorobę dotyczącą ciała). Osoba chora często odwiedza lekarzy rożnych specjalności, domaga się rozlicznych badań. Objawy mogą zmieniać się w trakcie kolejnych wizyt u lekarza, a pacjent nie akceptuje wyników badań i zapewnień lekarskich, że zgłaszane przez niego objawy nie są związane z chorobą somatyczną. Czytaj więcej...
Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 agorafobia należy do grupy zaburzeń lękowych w postaci fobii. Agorafobię zwykle poprzedzają, a potem jej towarzyszą, różne formy napadów paniki.Osoby cierpiące zazwyczaj unikają zatłoczonych miejsc takich jak ulice, sklepy, centra handlowe, kina. Obawiają się otwartych przestrzeni np. gładkiej powierzchni wody, płaskich krajobrazów, pustych ulic. Czytaj więcej...